I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

P. Vlastimil Kadlec - Povoláni k vděčnosti a chvále

Duchovní pořady

Premiéra: 28.10.2015

Výroba: 2015

P. Mgr. Vlastimil Kadlec OMI- je členem řeholního společenství uvnitř římskokatolické církve, jehož oficiální název zní Kongregace misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné. Obvykle jsou však označováni jako misionáři obláti nebo jednoduše obláti. Jejich jméno má svůj původ v latině: „oblatus“ znamená darovaný, obětovaný, a tedy i zasvěcený. Obě jména v jejich názvu vyjadřují i charakter jejich společenství: oblátství zdůrazňuje zasvěcení se Bohu skrze čtyři řeholní sliby (slib chudoby, čistoty, poslušnosti a zvláštní oblátský slib vytrvalosti) a skrze intenzivní komunitní život, zatímco misijnost promlouvá o jejich ochotě vydat se službě lidem, ke kterým je Bůh posílá. Vzorem života víry a apoštolátu je pak Panna Maria, která ochotně přijímá Krista, aby jej mohla darovat světu, jehož je On sám nadějí.

Duchovní pořady

Premiéra: 28.10.2015

Výroba: 2015