I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Animované biblické příběhy: Ježíšova modlitba

Pořady pro děti

Premiéra: 23.8.2015

Výroba: 2007

Ježíš nám ve své modlitbě ukazuje moc, kterou přislíbil každému věřícímu. Ježíš učil své učedníky o moci modlitby buď v podobenstvích anebo vlastním příkladem. Po vzkříšení Ježíše a odchodu do nebe byla víra prvních křesťanů nejednou zkoušena. Příběh líčí uvěznění apoštola Petra. Když se křesťané dozvěděli, že Herodes plánuje Petra popravit, shromáždili se a vytrvale se modlili, aby byl Petr zachráněn. Modlitby způsobily, že pouta se uvolnila a anděl Petra vyvedl z vězení. Petra zachránily modlitby věřících, které jsou dodnes nejmocnějším nástrojem na světě.

Pořady pro děti

Premiéra: 23.8.2015

Výroba: 2007