I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Vyvolený

hudebně taneční představení

Hudba - vážná

Premiéra: 25.10.2015

Výroba: 2015

Hudebně taneční představení Vyvolený vychází z klíčových pasáží knihy Thomase Manna z roku 1951, která je posledním autorovým dokončeným dílem. V románové parafrázi středověkého příběhu o životě fiktivního papeže Řehoře je zpracován námět z eposu německého dvorského básníka Hartmanna von Aue Řehoř na skále (Greogorius auf dem Steine, asi 1189).

Úprava testu a kompoziční zpracování na motivy klávesových skladeb ze 14. až 16. století - Jaroslav Tůma.
Choreografický koncept - Adéla Srncová, režijní spolupráce - Jiří Srnec.

Účinkují:
Adéla Srncová - taneční improvizace
Josef Somr - umělecký přednes
Jaroslav Tůma - improvizace na varhanní positiv, cembalo, harmonium
Stefan Baier - improvizace na varhanní portativ, cembalo, harmonium
Jan Rokyta - improvizace na cimbál, zobcové flétny
Liselotte Rokyta - improvizace na Panovy flétny
Alan Vitouš - improvizace na bicí nástroje

Hudba - vážná

Premiéra: 25.10.2015

Výroba: 2015