I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Pečovat o společný domov

Publicistika

Premiéra: 11.9.2015

Výroba: 2015

Na prahu léta zveřejnil papež František "okružní list" - novou encykliku Laudato si´, s podtitulem "o péči o náš společný dům". A tento list skutečně velmi záhy obkroužil svět - reagovali a reagují na něj odborníci i běžní čtenáři ze všech kontinentů. Jaké jsou hlavní výzvy encykliky, nazvané prvními slovy známého chvalozpěvu sv. Františka z Asissi - patrona ekologů? Jak papež chápe člověka, přírodu a jejich vzájemný vztah, ale i lásku k bližnímu? A co z toho pro nás vyplývá?
Kněz a biolog Marek Orko Vácha prohlásil: "Jde o přelomový text." Během diskuse s hosty na pomezí ekologie, teologie a sociálních věd se vám jej pokusíme představit.
Hosty Kulatého stolu budou PhDr. Ivan Rynda, vedoucí Katedry sociální a kulturní ekologie z Fakulty humanitních studií UK v Praze, P. RNDr. Matúš Kocian, Ph.D., kněz a přírodovědec a Martin T. Zikmund, redaktor Katolického týdeníku. Pořadem provází Irena Pulicarová.

Publicistika

Premiéra: 11.9.2015

Výroba: 2015