I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noc plná světla

Moravské divadlo Olomouc

Hudba - vážná

Premiéra: 27.9.2015

Výroba: 2015

Operní představení s názvem Noc plná světla pochází z dílny hudebního skladatele a varhaníka Zdeňka Pololáníka. Ten se při jeho tvorbě inspiroval středověkým dramatem francouzského básníka a dramatika Paula Claudela s názvem Annonciation de la Vierge Marie (Zvěstování Panně Marii). Toto drama přeložil a do libreta přebásnil olomoucký biskup Josef Hrdlička, který se v hojné míře zapojuje do kulturního života. Je činným básníkem, textařem a rovněž překladatelem. K tomuto opernímu představení dodává pan biskup tato slova: "Dnes nám hrozí, že můžeme být pohlceni bezduchou prázdnotou konzumní diktatury, požitku, zisku a egoismu, kdy uniká ono zásadní: proč tu jsme, co je smyslem života a smrti, jaký je vztah ke Tvůrci, jak souvisí láska a oběť. Šest postav operního dramatu vytváří vzrušující „silové pole“ zápasu o odpověď na tyto otázky týkající se jádra naší existence".

Děj této opery se odehrává na statku na francouzském venkově, kde žijí sestry Violéna a Mara se svými rodiči. Otec, který odchází na pouť do Svaté země, zásadně vstoupí do života svých sester tím, že přikazuje Violéně, aby se provdala za Jakuba Huryho, o kterého usiluje její sestra Mara. Zde vniká sesterský spor, který se prolíná celým dějem této opery až do samého vyvrcholení. Celá opera je oslavou zákonů Božích aplikovaných do středověké těžké a kruté doby. 

Hlavní role: Violéna (Lea Vítková), Mara (Barbora Martínková-Polešáková, Otec (Josef Přibyl), Matka Zdenka Mollíková, Jakub Hury (Petr Martínek), Petr z Craonu (David Szendiuch). 

Další obsazení: Eva Benešová, Marcela Brožová, Michaela Dvořáková, Hana Hloušková, Vendula Hlubková, Kateřina Pešková, Petruše Stejskalová, Věra Veselská, Vladimír Fujerík, Jaroslav Grmela, Petr Hloužek, Jiří Horowitz, Radek Leszczynski, Petr Mašek, Hynek Maxa, Jindřich Suk a Jan Vaculík.

Hudební nastudování: Petr Šumník

Režie: Michael Tarant

Hudba - vážná

Premiéra: 27.9.2015

Výroba: 2015