I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Hudba v liturgii

Publicistika

Premiéra: 18.9.2015

Výroba: 2015

Tentokrát se budeme u Kulatého stolu věnovat tématu, jež se týká každého, kdo přichází na bohoslužbu: hudba v liturgii. Dle řady církevních dokumentů má být hudba integrální součástí liturgie, má se podílet na jejím hlavním cíli, jímž je Boží sláva, a posvěcení a vzdělání věřících. Jsou na ni kladeny požadavky posvátnosti i uměleckosti. Je tomu tak ale skutečně vždy a všude? Je hudbě v našich farnostech věnována patřičná pozornost a péče? Povznáší naše myšlenky skutečně k Bohu? Nebo je od Něj při špatně zvoleném repertoáru a nekvalitním provedení spíše odvádí? Jak se u nás daří varhaníkům a ředitelům kůrů? Zpíváme v kostelích stále méně? Převáží brzy kytary nad varhanami? A nemohli bychom sami nějak přispět k tomu, aby hudba našich farností byla ještě důstojnější oslavou Páně? Na tyto a další otázky budeme hledat odpovědi s brněnským farářem a vysokoškolským pedagogem liturgické hudby a liturgického zpěvu P. Mgr. Marcelem Javorou, pražským varhaníkem, sbormistrem, hudebním pedagogem a členem výboru Společnosti pro duchovní hudbu MgA. & Mgr. Markem Valáškem, Ph. D., a brněnským varhaníkem, sbormistrem, organologem a místopředsedou Jednoty na zvelebení církevní hudby na Moravě Musica sacra MgA. Ondřejem Múčkou, moderuje Eva Hazdrová Kopecká.

Publicistika

Premiéra: 18.9.2015

Výroba: 2015