Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Kulatý stůl

Ženy v evropské kultuře

Publicistika

Premiéra: 2.10.2015

Výroba: 2015

"Jako muže a ženu jej stvořil," dočteme se v Bibli o Hospodinově záměru s člověkem. Jak tomu s muži a ženami bylo v dějinách, zvláště ve světě evropské kultury? Jaký byl evropský ideál ženství a jak se proměnil? "Ženská krása je přímým a bezprostředním - byť nedokonalým a pomíjivým - zrcadlem neměnné a nekonečné krásy Boží," napsal jeden středověký autor. Jak tato krása a další atributy žen zasahovaly do světa, který se zdál spíš mužský? Co evropská, vlastně anticko-židovsko-křesťanská kultura přinesla v této oblasti? Na to se budeme ptát i v souvislosti se současným střetáváním vyznání, filozofií a kultur. A připojíme otázku na to, jaké byly ženy Starého a Nového zákona v Bibli a panny, manželky, matky i ženy neprovdané od středověku až po současnost. Může to pro nás být inspirací i dnes? Zveme vás k debatě pravděpodobně velmi vášnivé. A těšíme se na vaše dotazy.

Hosté: doc. Marie Macková, PhDr. Eva Doležalová, P. Petr Beneš
Moderuje: Irena Pulicarová.

Publicistika

Premiéra: 2.10.2015

Výroba: 2015