I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Léta letí k andělům

Jitka Chalánková - lékařka a politička

Dokumentaristika

Premiéra: 14.10.2015

Výroba: 2015

MUDr. Jitka Chalánková (dříve KDU-ČSL, nyní TOP 09) i její manžel pochází z lékařských katolických rodin a ona se v poslední době objevuje v médiích zejména ve spojení s tzv. kauzou kradených dětí v Norsku. V roce 2004 byla zvolena do Zastupitelstva Olomouckého kraje, kde v letech 2004 až 2008 pracovala jako náměstkyně hejtmana pro oblast sociální, rodinnou politiku, ochranu životního prostředí, zemědělství a rozvoj venkova. Od roku 2010 byla zvolena poslankyní Parlamentu České republiky, nyní již podruhé.

Tématem doktorky Jitky Chalánkové je o chrana rodiny, oblast sociálních věcí a obrana základních, nezpochybnitelných lidských práv, která vycházejí z přirozeného zákona.

Doktorka Jitka Chalánková hovoří v kostele Panny Marie Vítězné v Praze na Malé Straně u Pražského Jezulátka o její potřebě se k Dítěti Ježíši modlit a prosit o správné rozhodování.

Jitka Chalánková v dokumentu říká:

V současnosti hrozí v Evropě zcela nový typ totality - totalita neoliberalismu. A snaha neoliberálů je zničit především institut rodiny. Rodina má plné právo vychovávat své děti podle svého přesvědčení. Pokud nedochází k týrání dětí, nikdo nemá právo brát rodičům děti. A to se v Evropě, zejména severní, v současnosti může stát a stává! Úřady určují, co je (podle nich) nejlepším zájmem dítěte. A podle vlastního uvážení odebírají děti biologickým rodičům. Průvodním jevem neoliberalismu je bezbřehá korektnost, která zamezuje a podvazuje a ochromuje schopnost společnosti nazývat věci pravými jmény.

Rodina je založena na věrném vztahu muže a ženy v manželství. Oni dávají život dětem a vynakládají své úsilí, aby z nich vychovali zdravé a výkonné jedince. To vše je nyní zpochybňováno novým pohledem na člověka, na pohlavní identitu muže a ženy a normy sexuálního chování. Klíčovým pojmem této revoluce je „gender“. Tato ideologie, předznamenává rozvrat sexuální identity. Genderová teorie je kulturní odchylka podporovaná mocnou neoliberalistickou intelektuální a politickou lobby. Hrozí, že gender podkope základy západní společnosti u samotných kořenů. S tím souvisí - Juvenilní justice. Jde o odebírání dětí rodičům v případech, kdy se tak státní orgány, mnohdy bezdůvodně, rozhodnou. Jde o velké peníze, které státy severní Evropy vyplácí do systému pěstounské péče, který je odlišný od našeho. Ale hrozí to i u nás! Genderismus, podobně jako militantní feminismus, je jedna z agresivních forem neoliberalismu a neomarxismu a nese znaky fašismu. Je to nová podoba ateistického náboženství a arogance moci. Jde o cílený a promyšlený útok na rodinu. Jde o jeden z mnoha odporných projevů ideologie GENDER - zničit rodinu jako místo svobody, místo výchovy dětí, místo hodnot, které si členové rodiny mohou předávat. Často bych chtěla zapomenout, že je to vůbec možné. Ale nemohu, nesmím. Znovu a znovu je třeba volat: jde o smrtelné nebezpečí, které hrozí dnešní evropské civilizaci. Jde o krystalické ZLO, které musí být poraženo!

Dokumentaristika

Premiéra: 14.10.2015

Výroba: 2015