I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Na druhý pohled

1. díl: Odvážně

Publicistika

Premiéra: 12.10.2015

Výroba: 2015

Kněz Marek O. Vácha se vrací na obrazovky televize Noe spolu s knězem Karlem Satoriou. Spolu navážou na úspěšný diskusní pořad Jde o život (2013-2014).

V cyklu Na druhý pohled se budou věnovat náboženským pojmům a obratům, které v katolické církvi často a rádi používáme, ale jejichž smysl nemusí být vždy jasný.

Např. „Milovat Boha“ nebo „Boží vůle“ - jak takové pojmy vnímat v praxi každodenního života? Marek Vácha s Karlem Satoriou se budou snažit pro diváka otevřít prostor pro jeho vlastní duchovní práci. Naznačí směr, jak se daným pojmem zabývat, jak s ním zacházet a co nám může do života přinést.

Cílem pořadu je přispět ke srozumitelnosti církve. Věřící lidé by měli být schopni hovořit a přemýšlet o víře jasně a srozumitelně – a to nejen s nevěřícími, ale vlastně možná především se sebou samými.

Publicistika

Premiéra: 12.10.2015

Výroba: 2015