I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

ARTBITR - Kulturní magazín

s P. Janem Larischem

Publicistika

Premiéra: 19.10.2015

Výroba: 2015

V návaznosti na právě uplynulý Národní eucharistický kongres jsme si s prezidentem Diecézní Charity ostravsko-opavské P. Janem Larischem povídali o jeho nové publikaci Eucharistické hnutí na Moravě a ve Slezsku v 19. a 20. století.

V tipu na knihu představíme publikaci Maxe Kašparů: O zemi beze studu

Kniha je souborem rozhlasových, časopiseckých a internetových rozhovorů s psychiatrem, teologem a univerzitním profesorem Maxem Kašparů. I díky tomu se vyznačuje živým hovorovým stylem, který čtenáře vtáhne a přiměje ho, aby s autorem alespoň v duchu diskutoval“ - říká profesor Vladimír Smékal v předmluvě knihy. A již první kapitolu nazval autor příznačně: „Žijeme v zemi, kde neexistuje stud, kde nic není hanba. Ztratili jsme směr a stali se z nás Bludní Holanďané“. „Jsme v situaci, kdy je loď vybavena dokonalou technikou, máme mnoho právních předpisů, které nám stanoví, jak máme plout, abychom neztroskotali, ale ztratilo se nám jméno přístavu, do něhož máme dorazit“ - píše zde autor.

Také v dalších kapitolách si bere na paškál bolesti dnešní doby, které snadno zjistíme už z názvů kapitol: „Chodí za mnou lidé, abych jim dal prášky na Vánoce“ nebo „Neopravujeme, ale vyhazujeme a pořizujeme si nové“. Často velmi závažná témata vyvažují vtipné ilustrace Jana Heraleckého. Jaroslav Max Kašparů je psychiatr, pedagog, jáhen a autor řady čtenářsky úspěšných knih.

V tipu na film vás pozveme na snímek Píseň moře.

Publicistika

Premiéra: 19.10.2015

Výroba: 2015