I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

P. Marek Orko Vácha, Ph.D. - Tvůrce tvoří tvůrce (kde je člověk?)

Duchovní pořady

Premiéra: 2.12.2015

Výroba: 2015

P. Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D., (1966, Brno) je římskokatolický kněz, teolog,  přírodovědec, pedagog aspisovatel. Je administrátorem farnosti v Lechovicích, kaplanem Římskokatolické akademické farnosti při kostele  Nejsvětějšího Salvátora v Praze a přednostou Ústavu lékařské etiky na 3. lékařské fakultě UK. Specializuje se na otázky evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky. Vystudoval Přírodovědeckou  fakultu Masarykovy univerzity v oboru molekulární biologie a genetiky. Teologického vzdělání nabyl v Olomouci a Bruselu. Ve své doktorské práci na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity se zaměřil na etickou  problematiku poznání lidského genomu a na genetiku chování. Zúčastnil se  dvou expedic do Antarktidy (1997, 2000) na základnu Eco-Base na ostrově Nelson v Jižních Shetlandách společně s Jaroslavem Pavlíčkem. Mimo desítek  odborných a populárně naučných článků je autorem řady knih (Tančící  skály; Šestá cesta; Návrat ke stromu života; Poslední země; Místo, na němž stojíš, je posvátná zem; Probouzení a Neumělcům  života).

Duchovní pořady

Premiéra: 2.12.2015

Výroba: 2015