I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

P. Jan Linhart - Boží smysl pro humor

Duchovní pořady

Premiéra: 18.11.2015

Výroba: 2015

P.  Mgr. Jan Linhart absolvoval studium na Cyrilomet. teologické  fakultě v Litoměřicích. Do r. 2002 byl duchovním správcem v římskokatolické farnosti v Novém Městě n. Met. Poté působil jako spirituál v Teologickém konviktu v Olomouci. Nyní zastává funkci  biskupského vikáře a spirituála kněží v Hradci Králové. Je rektorem kostela P. Marie v Hradci Králové.

Duchovní pořady

Premiéra: 18.11.2015

Výroba: 2015