I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

MFF Strážnice 2015

Vyšla hvězda na kraj světa

Hudba - folklor

Premiéra: 12.1.2019

Výroba: 2015

Účinkují: Ženský sbor Tetky z Kyjova, ved. Hana Petrů; Mužský sbor z Kyjova, ved. Jiří Petrů; Ženský sbor Zpěvulenky z Čeložnic, ved. Jana Neničková; Děcka ze Skoronic, ved. Marie Holcmanová; Sólisté: Bohdana Menšíková, Lenka Gajdová, Yvona Kalábová, Ema Menšíková, Jan Gajda, Jiří Petrů, Luděk Běťák, Tibor Skalka.
Muzikanti: Luděk Běťák, Jan Gajda, Miroslav Kolacia, Jiří Petrů, Martin Slovák, Vítězslav Začal.
Autoři: Hana Petrů, Jiří Petrů, Ludvík Běťák;  režie: Jiří Petrů.

Pořadatelem MFF Strážnice je Národní ústav lidové kultury. Festival se poprvé uskutečnil v roce 1946 a od svého počátku měl charakter celostátních slavností. Během svého vývoje začal postupně představovat folklor nejen v jeho přirozené podobě, ale také v různých úpravách a stylizacích. Díky tomu dodnes zachovává bezprostřední kontakt mezi účinkujícími a diváky a zároveň umožňuje i živé zapojení návštěvníků do festivalového dění, například při finále již zmíněné Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku.
Během festivalu mohou návštěvníci zakusit atmosféru města, zámeckého parku a skanzenu; potěšit se krásou lidových písní, tanců a krojů ve slavnostním průvodu i v mnoha různých pořadech, zkusit si i tance z cizokrajných koutů světa a společně si zazpívat a zatancovat u lidových muzik. Najdou zde zábavu i poučení, mohou zhlédnout vystoupení nejen našich, ale i zahraničních souborů a seznámit se tak s jinými kulturami.

Hudba - folklor

Premiéra: 12.1.2019

Výroba: 2015