I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Synoda o rodině

Publicistika

Premiéra: 30.10.2015

Výroba: 2015

O poslání rodiny v současném světě uvažovali v minulých třech týdnech delegáti synody - kardinálové, představitelé biskupských konferencí, teologičtí odborníci a v neposlední řadě manželé. Čím vším se zabývali a k čemu dospěli? To bude jedna z otázek pro hosty Kulatého stolu - ředitelku Národního centra pro rodinu Ing. Marii Oujezdskou, teologa P. Petra Koláře SJ a pro psychologa a rodinného poradce PhDr. Josefa Zemana.
Papež František na závěr řekl, že je úkolem církve „uvádět člověka do kontaktu s Božím soucitem“. Jak tedy skutečně „kráčet spolu“ - což je význam slova synoda? Jak ve světě, který svůj pohled na rodinu v mnohém proměnil, moudře a láskyplně rodinný život podporovat? Jak budovat krásné a vytrvalé vztahy? A jak být nablízku těm, kteří čelí nejrůznějším potížím, těm, kterým manželství ztroskotalo a nebo v rodině žít nemohou? I vy se můžete připojit během vysílání svou otázkou.

Moderuje Dr. Daniel Vícha.

Publicistika

Premiéra: 30.10.2015

Výroba: 2015