I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

II. vatikánský koncil a církev dnes

Publicistika

Premiéra: 4.12.2015

Výroba: 2015

Jak proměnilo toto shromáždění biskupů ze 133 zemí církev ve 20. století? Stala se skutečně srozumitelnou a přístupnou současnému světu, ochotnou vést s ním dialog?  O tom, co II. vatikánský koncil, probíhající v letech 1962 - 65, přinesl církvi a společnosti, a také o tom, v čem dodnes zůstáváme dlužni výzvám těchto "nových letnic", budeme mluvit s našimi hosty prof. Františkem Kunetkou, doc. Jaroslavem Šebkem a dalšími. Těšíme se na vaše dotazy.

Publicistika

Premiéra: 4.12.2015

Výroba: 2015