I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Labyrintem víry s Tomášem Halíkem

Obnovíš tvář země

Duchovní pořady

Premiéra: 20.11.2015

Výroba: 2015

V tomto díle hovoří Tomáš Halík o knize Obnovíš tvář země: Texty k obnově církve a společnosti 1989-1998 (LN 2014). V rozhovoru s Janem Regnerem SJ se dotkne svého zapojení do událostí revolučních let (1989), vzpomene na Desetiletí duchovní obnovy, které bylo spjaté s postavou sv. Vojtěcha, a také připomene kard. Františka Tomáška. Stranou nezůstanou ani vzpomínky na přípravu první návštěvy papeže Jana Pavla II., na kterých se Mons. Halík intenzivně podílel.

Duchovní pořady

Premiéra: 20.11.2015

Výroba: 2015