I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Tam, kde již 10 let naplňují dny životem

Dokumentaristika

Premiéra: 20.11.2015

Výroba: 2015

Dokument „Tam, kde již 10 let naplňují dny životem“ nás zavede do jihočeského města Prachatice, kde stojí „Hospic sv. Jana N. Neumanna“. 24. října 2015 uplynulo od jeho otevření 10 let.

Hospic vzniknul v Prachaticích v objektu Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a dnes je obecně prospěšnou společností která se stará o lidi všech věkových kategorií, jejichž dny na tomto světě se naplňují, protože onemocněli některou z nemocí, na které lékařská věda zatím nemá lék.

Prachatický hospic tvoří lidé, jejichž životním posláním se stalo pomáhat těm, kteří odcházejí na druhý břeh, aby ten odchod byl bez bolestí, klidný, důstojnýaby v posledních chvílích života nezůstávali sami. Pomáhají však i pozůstalým v jejich těžkém životním období.

Součástí prachatického hospice je také „Vzdělávací institut“, který si klade za cíl šířit ideál hospicové myšlenky ve společnosti. Vzděláváním odborné zdravotnické, ale i laické veřejnosti se snaží o změnu postojů a přístupu k těžce nemocným, umírajícím pacientům a jejich rodinám a péči o ně.

Touha pomáhat bližním vyústila rovněž ve vybudování dalšího zařízení, kterým je „Domov Matky Vojtěchy“. Ten byl otevřen v roce 2012 a hospic tak pomáhá kromě terminálně nemocných také lidem s Alzheimerovou chorobou. To je však již na další příběh.

Dokumentaristika

Premiéra: 20.11.2015

Výroba: 2015