I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Tóny v tichu

Dokumentaristika

Premiéra: 1.2.2016

Výroba: 2011

Rekonstrukční portrét významného dirigenta Zdeňka Bílka, jehož život byl plný nejen velkých úspěchů, ale i pádů. Zažil zaplněné koncertní sály ve světových metropolích, ale i pobyt v československých komunistických věznicích. Ani ten však nemohl změnit jeho neoblomné lidské postoje a narušit hlubokou víru v Boha.

Dokumentaristika

Premiéra: 1.2.2016

Výroba: 2011