I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Bez hábitu naživo

ze salesiánského střediska Don Bosco v Ostravě

Publicistika

Premiéra: 2.12.2015

Výroba: 2015

O řeholním životě trochu jinak.
Společnost svatého Františka Saleského (Salesiáni Dona Boska, zkratka SDB) je řeholní kongregace v katolické církvi (podobně jako františkáni, dominikáni, jezuité...).
Zakladatelem salesiánů je italský kněz don Jan Bosco (1815-1888). Kongregace se věnuje výchově mládeže. Salesiáni prožívají svůj život buď jako kněží, nebo koadjutoři. Asi 16.000 salesiánů působí ve 130 zemí světa. Podrobnosti na www.sdb.org.


Publicistika

Premiéra: 2.12.2015

Výroba: 2015