I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

P. Vojtěch Kodet - Adventní obnova

Bděte a modlete se (Lk 21,25-28.34-36)

Duchovní pořady

Premiéra: 29.11.2015

Výroba: 2015

Přednáška na téma ´Bděte a modlete se (Lk 21,25-28.34-36)´ - zazněla v Kostelním Vydří na jaře 2015. Přednášející P. Vojtěch Kodet, O.Carm.

Duchovní pořady

Premiéra: 29.11.2015

Výroba: 2015