I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Léta letí k andělům

Marko Ivan Rupnik - slovinský umělec, teolog a jezuita

Dokumentaristika

Premiéra: 9.12.2015

Výroba: 2015

Marko Ivan Rupnik (Zadlog, Idrija, 28. listopadu 1954) je umělec, teolog a slovinský jezuita. V roce 1973 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. Studoval filozofii v Lublani a poté, v roce 1977, se zapsal na Akademii výtvarných umění v Římě, kde ukončil studium v roce 1981. Následovalo teologické studium na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě. Na kněze byl vysvěcen v roce 1985. Ještě na gregoriánské univerzitě se začal specializovat na misiologii. V roce 1991 získal doktorát na gregoriánské fakultě z misiologie.
Od září 1991 žije a pracuje v Římě v Centro Aletti, jehož je ředitelem. Vyučuje v Papežském orientálním ústavu, na Papežské Gregoriánské univerzitě, Saint Anselm Papežském liturgickém institutu a dává semináře a přednášky v mnoha jiných evropských akademických institucích. Od roku 1999 působí jako konzultant pro Papežský koncil pro kulturu.

Jeho dlouholetým duchovním otcem byl kardinál Tomáš Špidlík s nímž sdílel i klíčovou ideu, že Evropa by se měla stát mostem smíření bohaté křesťanské východní a západní minulosti, ve které by měli hlavní úlohu hrát v budoucnosti Slované. Ti byli pokřtěni naposledy – jako dělníci na vinici v onom evangelijním podobenství, kteří byli povoláni až v hodině polední. Takoví jsou podle velkých ruských myslitelů i dnešní Slované. A jejich hodina má prorocky brzo přijít.

Dokumentaristika

Premiéra: 9.12.2015

Výroba: 2015