I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

P. Josef Hurt - Biskup Štěpán Trochta

Vzdělávací pořady

Premiéra: 13.1.2016

Výroba: 2015

P. Mgr. Josef Hurt (Brno) je římskokatolický kněz, publicista, badatel se zaměřením na dobu totality, doktorand FF UJEP. Vystudoval střední průmyslovou školu. V roce 1984 nastoupil na teologickou fakultu v Litoměřicích. Po druhém ročníku byl povolán ke dvouleté vojenské službě do Kežmarku. Čtvrtý ročník studia v roce 1989 přerušil a vstoupil do jezuitského řádu. Studia nakonec dokončil v roce 1996 ve Varšavě. Poté působil coby jáhen krátce v Českém Těšíně, nato strávil jeden a půl roku na Velehradě, od září 1998 se vrátil na sever Čech do Bohosudova. V roce 1999 jezuitský řád opustil. Dne 1. června téhož roku se stal administrátorem farnosti v Duchcově. Strávil také devět let jako farář v Mostě, poté rok v Ústí nad Labem jako vysokoškolský kaplan. Od října 2011 je duchovním správcem farnosti Kryry na Lounsku.

Vzdělávací pořady

Premiéra: 13.1.2016

Výroba: 2015