I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

A.L.T.

Atlas Lotyšských Továren

Dramatická tvorba

Premiéra: 31.12.2015

Výroba: 2015

A.L.T. neboli Antialibistické Láskyplné Tajemství vytvořilo a skloubilo dohromady několik příběhů všedního dne. Vlastní originální humor příznačný pro uskupení Divadla Dvaadvacítka je členy přenesen i do světa televize. ALT se nechápe, ale přijímá i na obrazovce a před ní a to poskytuje, věru, širokou škálu nadálých i nenadálých skečů.

Divadlo Dvaadvacítka začalo psát první řádky své kroniky v roce 2006, kdy se jeho dnešní členové, vesměs bývalí spolužáci divadelně aktivní z různých ročníků Gymnázia Nad Štolou v Praze na Letné, odhodlali spojit dohromady pro podzimní narozeninové představení. Přeplněné aplaudující hlediště dodalo členům kuráže vystupovat sice nepravidelné, ovšem s o to větší vervou, až do dnešních dnů. Za tu dobu hráli na mnoha prknech od Prahy až po Nedvězí. Vlastní specifická a různorodá tvorba členů je doplňována vhodně ostatním kolektivem, a tak se ustálilo motto a definice ALTu, jakožto sobě samotnému zvláštnímu humoru, které zní: ALTy se nechápou, ALTy se přijímají . Jeho přijetí posouvá nejen ALT do dalších rovin českého humoru.

Dramatická tvorba

Premiéra: 31.12.2015

Výroba: 2015