I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Léta letí k andělům

Tadeusz Kondrusiewicz - běloruský římskokatolický kněz a arcibiskup arcidiecéze Minsk-Mohylev

Dokumentaristika

Premiéra: 10.2.2016

Výroba: 2016

Arcibiskup Tadeusz Kondrusiewicz, Metropolita Minsko-Mogilevský.

Metropolitní kurie Minsko-Mogilevské Eparchie.

„U nás Velikonoční a Vánoční Bohoslužby jsou přenášeny v přímém přenose státní televizí z katedrály. Tohoto přenosu se zúčastňuje i představitel pravoslavné církve, který se po Bohoslužbě obrací k našim věřícím, což je velmi důležité, čili dá se mluvit o velmi dobrých ekumenických vztazích. Kromě toho každou neděli je Bohoslužba v katedrále vysílána hlavním programem státního rozhlasu. Od státu jsme dostali v Minsku zdarma deset stavebních míst na stavbu nových kostelů.“

Mons. Tadeusz Kondrusiewicz je běloruský římskokatolický kněz a arcibiskup arcidiecéze Minsk-Mohylev. Narodil se 3. ledna 1946 v Adelsku, v polské rodině.

Roku 1962 po ukončení střední školy, začal studovat na Katedře fyziky a matematiky Grodnoského pedagogického institutu. Poté byl vyloučen ze školy z náboženských důvodů. Roku 1964 začal studovat na Katedře energetiky a konstruování Leningradské polytechniky. Roku 1970 se stal mechanickým inženýrem. Po těchto studiích začal pracovat ve Vilniuské strojní továrně, kde zpočátku pracoval jako montér a poté jako konstruktér.

Roku 1976 vstoupil do Kaunaského semináře. Kněžské svěcení přijal 31. května 1981 z rukou biskupa Liudase Povilonise. Roku 1985 získal na Kaunsaké teologické fakultě licentiát a roku 1988 doktorát.

Dne 10. května 1989 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován apoštolským administrátorem diecéze Minsk. Biskupské svěcení přijal 20. října 1989 z rukou papeže Jana Pavla II.

Dne 13. dubna 1991 byl jmenován apoštolským administrátorem latinských katolíků v evropské části Ruska. Byl zvolen dvakrát předsedou Ruské biskupské konference. Po zavedení nového správního rozdělení, byl 23. listopadu 1999 jmenován apoštolským administrátorem severní evropské části Ruska se sídlem v Moskvě.

Dne 11. února 2002 papež Jan Pavel II. povýšil apoštolskou administraturu na metropolitní arcidiecézi Matky Boží v Moskvě a tak se stal jejím prvním arcibiskupem. Díky jeho úsilý se začaly vydávat informační a vzdělávací církvení publikace, vytvořil liturgickou komisi, odpovědnou za překlad liturgických textů do ruštiny, komisi pro katechismus a komisi pro rodinu.

Dne 21. září 2007 jej papež Benedikt XVI. ustanovil metropolitním arcibiskupem Minsku–Mohilevy.

V letech 1994/1999 byl členem Kongregace pro východní církve, a roku 2004 se stal členem Kongregace pro klérus a Papežské rady „Justitia et pax“. Roku 1996 se stal součástí speciální Rady Evrpského biskupského sněmu.

Doktoráty honoris causa: St. Mary’s Seminary and University w Baltimoru (2. března 1993),

Americká katolická univerzita ve Washingtonu (8. března 1993), Katolická univerzita v Lublinu 25. září 2008).

Dokument k historickému setkání papeže Františka s moskevským patriarchou celého Ruska Kirillem, po tisíci letech poprvé 12.2.2016.

 

Dokumentaristika

Premiéra: 10.2.2016

Výroba: 2016