I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Smírčí kříž

Dokumentaristika

Premiéra: 23.1.2016

Výroba: 2015

Tisíce rodin prožili ponížení, které přinesla kolektivizace hospodářství po roce 1948. Byla mezi nimi i rodina Šindelářova z Jihomoravských Ždánic. Jejich vnuci jsou dnes dospělí lidé, kteří na osud svých prarodičů nezapomněli. Ovšem jen jeden z nich, Michal Valenta, je pověřen úkolem svého zesnulého otce. Má vybudovat na vlastním pozemku místo, kde by si lidé mohli podat ruce, odpouštět hříchy, meditovat a snad jen obdivovat krajinu. Michal, čerstvý čtyřicátník, vychovaný ve víře, staví tak trochu na úkor vlastní rodiny deset metrů vysoký Smírčí Kříž. Ale pomalu se také vrací k původnímu stylu života svých předků. S ochranáři přírody kultivuje krajinu pasením ovcí a koz. Z pohledu bioložky zachraňuje původní ráz krajiny a velké množství rostlinných a živočišných druhů. Ne nadarmo nese jeden z příkrých svahů na okraji Ždánic název - Motýlí ráj.
Dokument se tak odehrává ve třech rovinách. Ve vzpomínkách na osudy předků, ve druhé rovině vidíme Michala Valentu obklopeného svými syny při stavbě kříže. Třetí vrstvou je jeho vztah k víře, přírodě a návrat k hospodářství.

Dokument si nelibuje v přílišném patosu, který se z počátku nabízí. Svérázné vyprávění respondentů v původním nářečí je osvěžující, stejně jako elán, doprovázející Michala při realizaci závazku.

Dokumentaristika

Premiéra: 23.1.2016

Výroba: 2015