I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D. - Svoboda slova – zdroje a meze

Vzdělávací pořady

Premiéra: 3.2.2016

Výroba: 2015

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D., je vysokoškolský učitel, politik filozof a signatář Charty 77, někdejší předseda ODA. V letech 1990–1992 byl poslancem Federálního shromáždění, v letech 1996–1998 poslanecké sněmovny. Mezi léty 1998–2004 byl senátorem, od roku 1998 do roku 2001 předsedou ODA a v roce 2004 neúspěšně kandidoval do Evropského parlamentu. V současné době je členem předsednictva Unie evropských federalistů. Po sametové revoluci přednášel postupně na několika fakultách UK v Praze politickou filozofii. Od r. 2008 vede Katedru politologie a filozofie FF UJEP v Ústí n. L.

Vzdělávací pořady

Premiéra: 3.2.2016

Výroba: 2015