I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Cesta k andělům

Zdeňka Rybová - Hnutí pro život

Publicistika

Premiéra: 13.2.2016

Výroba: 2016

Zdeňka Rybová – Hnutí Pro život.

Témata:

Gender – nová ideologie.

Globální sexuální revoluce – ztráta svobody ve jménu svobody. Převýchova dětí sexualizací.

„Tato totalitární ideologie předznamenává rozvrat sexuální identity. Genderová teorie je kulturní odchylka podporovaná mocnou intelektuální a politickou lobby. Hrozí, že gender podkope základy západní společnosti u samotných kořenů. Reagovat na tento proud a postavit se proti němu by mělo být úkolem všech lidí dobré vůle. (Monitor 4/2015 – strana 15 – úvod)

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: ploďte a množte se. (Gen 1/27-28)“


„Jistě je třeba bojovat proti nespravedlivé diskriminaci čili vážnému narušení lidských práv, jako je trest smrti, mučení či jiné kruté, nelidské a ponižující tresty. Ale existuje také spravedlivá diskriminace, která dobře vystihuje i důvody, proč nelze souhlasit s tím, aby pedofil vedl dětský tábor nebo aby homosexuál jen proto, že je homosexuál, dostal právo adoptovat si dítě. Spravedlivá diskriminace je přirozeným jevem vyspělé civilizace – třeba v oblasti povoleného věku pro uzavření sňatku, tj. zabraňuje oddávat desetileté dívky. Jako mnoho jiného, i zde velkou roli hraje interpretace pojmu. Budeme-li chtít, najdeme tu zlou diskriminaci i v Rychlých šípech: tam se, jak známo, hlavní hrdinové nekamarádili s těmi, kteří patřili do party kluků kouřících cigarety a hovořících sprostě. Diskriminovaná partička Foglarových hulvátů by měla dnes ombudsmana a Dušína by donutili změnit příběh. Co by se stalo? Inu, setřel by se význam a role dobra a zla. A o to levicovým ideologům vlastně jde ze všeho nejvíc“.


„Toto je opravdu ideologie. Není nová, stačí vzpomenout na 19. století, když Marx bojoval proti způsobům produkce, Engels ovšem bojoval proti rodině, pak přišel Freud, který chtěl eliminovat otce, na začátku 20. století tu byla radikální feministická hnutí, která zase chtěla eliminovat matku, mateřství, jako věci, od kterých by se ženy měly osvobodit. A teď tu máme „gender theory“, která chce v podstatě zrušit rodinu. Je to tedy jen další ideologie, avšak nesmírně nebezpečná, protože zničíme-li rodinu, zničíme společnost“ – varuje kardinál Maradiaga.

Publicistika

Premiéra: 13.2.2016

Výroba: 2016