I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Má vlast

Synagoga Hranice II.

Hudba - vážná

Premiéra: 6.3.2016

Výroba: 2015

Účinkují:

Václav Hudeček - housle, Ivo Kahánek - klavír, Ivo Hrachovec - baryton

Program:
A. Dvořák:  Biblické písně   (cyklus na slova Bible kralické)
1. Oblak a mrákota jest vůkol Něho. Andantino
2. Skrýše má a Pavéza má Ty jsi. Andante
3. Slyš, ó Bože, slyš modlitbu mou. Andante
4. Hospodin jest můj pastýř. Andante
5. Bože! Bože! Píseň novou. Risoluto maestoso
6. Slyš, ó Bože, volání mé. Andante
7. Při řekách babylonských. Andante
8. Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou. Andante
9. Pozdvihuji očí svých k horám. Andante con moto
10.Zpívejte Hospodinu píseň novou. Allegro moderato

W.A.Mozart:  Sonáta G dur pro housle a klavír Ks. 301 Allegro noc spirito; Allegretto

Hudba - vážná

Premiéra: 6.3.2016

Výroba: 2015