I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Historie sklářství v Karolince

Dokumentaristika

Premiéra: 8.3.2016

Výroba: 2014

Příběh Salomona Reicha, zakladatele jedné z našich nejvýznamnějších skláren v Karolince. Když v letech 1861 - 1862 vystavěl slovutný a světoznámý sklář na usedlosti Pavla Gabery sklářskou huť a pojmenoval ji „Charlotte hüte“ po své matce, jistě netušil, že položil základy městu, které se dnes na její počest jmenuje Karolinka. Sklárna si vydobyla světový věhlas a její výrobky je možno nalézt doslova po celém světě. Karolinka byla součásti Nového Hrozenkova až do roku 1949, kdy došlo k rozdělení na dvě samostatné obce Nový Hrozenkov a Karolininu Huť. V červnu 1951 se pak název změnil definitivně na Karolinku a toto pojmenování pak přešlo také na označení sklárny. Dnes už je sklářská pec navždy vyhaslá, ale řemeslo, které tady téměř po dvě století živilo místní obyvatelé, je dodnes živé.

Dokumentaristika

Premiéra: 8.3.2016

Výroba: 2014