I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

doc. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L. - Eucharistie z biblického hlediska

Duchovní pořady

Premiéra: 23.3.2016

Výroba: 2016

Pochází z východních Čech, za královéhradeckou diecézi vystudoval teologickou fakultu v Litoměřicích a byl vysvěcen na kněze (1988). Do r. 1993 se věnoval kněžské službě v diecézní pastoraci. V r. 1994 začal vyučovat na KTF UK. Teologii, resp. biblistice se dále věnoval na několika delších studijních pobytech v Jeruzalémě a Římě, na Papežském biblickém institutu získal specializovaný licenciát biblických věd (1997), na KTF UK v Praze dosáhl doktorského gradu (2000). 

Na svém publikačním kontě má např. nedávno vydaný (2015) obsáhlý odborný komentář k listu Židům, desítky českých i zahraničních odborných článků a sborníkových statí. V roli editora připravil několik vědeckých sborníků, vypracoval také řadu překladů statí i knih (hlavně církevních dokumentů) z moderních jazyků. Překládal také pramenné texty starověké (např. Izáka Syrského) včetně účasti na tlumočení Písma svatého do češtiny (Jeruzalémská bible, Český katolický překlad). 

Duchovní pořady

Premiéra: 23.3.2016

Výroba: 2016