I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

Eucharistie, smlouva nová a věčná

Duchovní pořady

Premiéra: 13.4.2016

Výroba: 2016

Na odpoledne druhého dne Národního eucharistického kongresu byla připravena hodinová diskuse moderovaná P. Martinem Holíkem, ředitelem Radia Proglas. Své příspěvky přednesli: Th.D., P. prof. Ctrad Václav Pospíšil, Th.D. (s tématem tezí napomáhajících k hlubšímu porozumění „transsubstanciaci“), PhDr. ThLic Jitka Jonová, Th.D. (přinesla své poznatky ze svého bádání o vývoji eucharistických kongresů) a P. ThLic. Prokop Brož, Th.D. (který na základě dokumentu Sacramentum caritatis přiblížil Eucharistii jako svátost lásky).

Duchovní pořady

Premiéra: 13.4.2016

Výroba: 2016