I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

Eucharistie, smlouva nová a věčná - diskuse

Duchovní pořady

Premiéra: 20.4.2016

Výroba: 2016

Záznam diskuse moderované P. Martinem Holíkem, ředitelem Radia Proglas. Diskuse se zůčastnili: Th.D., P. prof. Ctrad Václav Pospíšil, Th.D. (s tématem tezí napomáhajících k hlubšímu porozumění „transsubstanciaci“), PhDr. ThLic Jitka Jonová, Th.D. (přinesla své poznatky ze svého bádání o vývoji eucharistických kongresů) a P. ThLic. Prokop Brož, Th.D. (který na základě dokumentu Sacramentum caritatis přiblížil Eucharistii jako svátost lásky).

Celý průběh eucharistického kongresu sledoval osobně přítomný mimořádný vyslanec Svatého otce Paul Josef kardinál Cordes, jehož pozdrav v úvodu byl prodchnut přátelskou srdečností a smyslem pro humor.

Duchovní pořady

Premiéra: 20.4.2016

Výroba: 2016