I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Sekce pro mládež ČBK

Dokumentaristika

Premiéra: 23.4.2016

Výroba: 2016

Čtvrt století služby Sekce pro mládež ČBK je čas k ohlednutí se i příležitost k vděčnosti Bohu za vše, co bylo v církvi po roce 1989 vykonáno pro mladé a jejich vztah k Ježíši.   

Dokument zachycuje důležité historické etapy Sekce pro mládež ČBK. Hovoří o tvůrčím hledání způsobů pastorace mladých a poukazuje na její podpůrnou, formační, komunikační, koordinační a studijní funkci v životě společenstvích mladých věřících.

Dokumentaristika

Premiéra: 23.4.2016

Výroba: 2016