I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Cesta k andělům

Jan Suk - literát, vnuk a pravnuk Josefa Suka a Antonína Dvořáka

Publicistika

Premiéra: 9.4.2016

Výroba: 2016

Jan Suk – literát, vnuk a pravnuk Josefa Suka a Antonína Dvořáka.

Témata:

Víra Antonína Dvořáka a Josefa Suka.

Jaký byl vliv rodičů na oba skladatele v duchovním smyslu?

Kteří učitelé či osobnosti z jiných uměleckých oborů ovlivnili Dvořákovu a Sukovu spiritualitu?

Antonín Dvořák a Josef Suk jako vlastenci.

Josef Suk jako literární postava v právě dokončeném románu Jana Suka - Struna světla.

Publicistika

Premiéra: 9.4.2016

Výroba: 2016