I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Léta letí k andělům

Václav Žilka – hudebník a pedagog podle Veroniky Žilkové, rodiny a přátel

Dokumentaristika

Premiéra: 13.4.2016

Výroba: 2016

Václav Žilka – hudebník a pedagog - podle Veroniky Žilkové, rodiny a přátel (74.díl).

Profesor Václav Žilka byl český flétnista a pedagog, otec herečky Veroniky Žilkové, provdané Stropnické. Veřejnosti byl známý díky dlouholetému vedení zábavné školy hrou nazvané Dřevěná píšťalka. Hrál na zobcovou flétnu a vyučoval dechovou gymnastiku pro léčbu astmatu hraním na dechové nástroje v projektu Léčivá píšťalka. V roce 1961 nahrál na flétnu znělku rozhlasového pořadu pro děti Hajaja.

Václav Žilka se narodil 19.9.1924 v Ostravě jako syn ostravských starousedlíků a živnostníků vlastnících obchod - Vlna Žilka Ostrava.

Rodina přišla o majetek bombardováním Ostravy, měnovou reformou a následným znárodněním.

Václav Žilka nejprve studoval v Kroměříži na církevním gymnásiu, pak v Brně na konzervatoři obor flétna (u flétnisty Dr.Hynka Kašlíka) a následně na Janáčkově akademii muzických umění.

Studoval také na pražské AMU. V roce 1949 si vzal za manželku Olgu Chutnou, se kterou měl 3 děti (pěvkyni a harfenistku Jarmilu 1950, flétnistu a hudebního skladatele Štěpána 1952 a herečku Veroniku 1961).

1952 dostává nabídku stát se členem Českého noneta - komorního souboru České filharmonie. Po 12 letech dostává výpověď z ideových důvodů.

Sólová kariéra mu je znemožněna a nastupuje jako řadový člen do Symfonického orchestru Československého rozhlasu. Pedagogická činnost mu není povolena opět z ideových důvodů a jako praktikující křesťan nesmí vyučovat na Pražské konzervatoři.

Učil na plzeňské konzervatoři, kde v roce 1973 založil soubor Collegium di flauti.

V 70 letech Nachází smysl v nápadu hromadné výuky rodičů a dětí na zobcovou flétnu, formou výchovných koncertů "Dřevěná píšťalka".

V 80 letech je inspirován výzkumem amerického lékaře dr.M.B.Marxe, kdy hra na dechový nástroj zásadně pomáhá při léčbě astmatu a chronických bronchitid.

Vzniká projekt Léčivá píšťalka, kdy se stává zobcová flétnička oficiální rehabilitační pomůckou.

Václav Žilka začíná s masovou výukou pedagogů, zdravotnic a rozšiřuje léčivou píšťalku do celé republiky. Vydává učebnici - Veselé pískání, zdravé dýchání.

Tvrdil, že pomocí hry na dechový nástroj se zlepšuje zdraví a sebevědomí. Konkrétně hra na zobcovou flétnu, která pomáhá astmatikům a alergikům.

Jeho žákem byl také jeho velký přítel, slavný malíř Cyril Bouda.

V roce 1994 obdržel od Nadace Život umělce cenu SENIOR PRIX za celoživotní uměleckou činnost.

Václav Žilka zemřel 13.4. 2007 v Praze.


Dokumentaristika

Premiéra: 13.4.2016

Výroba: 2016