I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Don Quijote dnes aneb Má čest ještě smysl?

Publicistika

Premiéra: 8.4.2016

Výroba: 2016

Co je to čest? A má ještě nějaký význam i v 21. století? Na to se budeme ptát filozofa, politika a signatáře Charty 77 Daniela Kroupy, ředitele Vyšší odborné školy Caritas Martina Bednáře a vojenského kaplana Kamila Víchy. Najdou se stále mezi námi lidé, o kterých s hrdostí řekneme "komu čest - tomu čest"? Koho ctíme, komu svěřujeme svou důvěru? A stojí vlastně dnes za to chovat se čestně? Těšíme se, milí diváci, také na vaše názory.

Publicistika

Premiéra: 8.4.2016

Výroba: 2016