I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Harfa Noemova

Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku

Zábava

Premiéra: 23.4.2016

Výroba: 2016

    V klavírním cyklu "Po zarostlém chodníčku" Leoš Janáček vypověděl své nejintimnější myšlenky úzce spjaté s jeho osudem. Jeho životní příběh nebyl zrovna radostný a bezstarostný, což se odrazilo i v jeho tvorbě. A protože v době největších bolestí a útrap mu byl klavír nejbližší, otiskly se stopy jeho osudu i v klavírních skladbách, zejména v tomto klavírním cyklu.
    Velmi přesvědčivě se přednesu zhostil mladý klavírní virtuos Ivo Kahánek. Ivo Kahánek pochází z vesničky Palkovice. Je absolventem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě ve třídě Mgr. Marty Toaderové a Akademie múzických umění v Praze ve třídě prof. Ivana Klánského. Ivo Kahánek je znám širokou výrazovou paletou i výjimečnými virtuózními schopnostmi, které uplatňuje v repertoáru od baroka po soudobou hudbu. V roce 2004 se stal absolutním vítězem mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro a již předtím získal ocenění v mnoha významných kláních u nás i v cizině.

Zábava

Premiéra: 23.4.2016

Výroba: 2016