I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Nádvoří národů: rozhovor s kard. Gianfrancem Ravasim

Publicistika

Premiéra: 11.4.2016

Výroba: 2016

Rozhovor děkana KTF UK ThLic. Prokopa Brože, Th.D. s kardinálem Gianfranco Ravasim,
předsedou Papežské rady pro kulturu, který se uskutečnil v Praze v listopadu 2013 na téma Nádvoří nádorů - místo dialogu mezi věřícími a nevěřícími.

Publicistika

Premiéra: 11.4.2016

Výroba: 2016