Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

750 let Svinova

Dokumentaristika

Premiéra: 16.4.2016

Výroba: 2015

První písemná zmínka o Svinovu, německy Schönebrunne, je v listině olomouckého biskupa Bruna ze Schaumburgu z roku 1265. Svinov patří mezi nejstarší části Ostravy a jméno je zřejmě odvozeno od přídavného jména svinný, tj. potok, močál či místo, kde se svině pasou, brodí nebo pijí. Obec byla založena v údolí Porubky, kde vznikala hospodářská stavení a samoty. První osadníci byli většinou zemědělci a Svinov byl zpočátku především zemědělskou obcí, což dokumentuje Mlýnská strouha, přes kterou se dodnes klene několik kamenných mostů. Zásadní změna ve směřování obce ze zemědělské na průmyslovou, nastala výstavbou železniční trati Vídeň - Krakov, Severní dráhy Ferdinandovy vedené přes Svinov (1. května 1847). Vybudováním železniční tratě Svinov - Opava v roce 1855 a připojením Vítkovické závodní dráhy v roce 1887, vznikl ze Svinova i důležitý dopravní uzel, na který navázala v roce 1907 ještě tramvajová doprava z Moravské Ostravy a místní dráha z Klimkovic v roce 1911. S nárůstem obyvatel se začali vzmáhat živnostníci a zakládaly se průmyslové podniky. Velký příliv obyvatelstva, a to i německého, nastal po založení válcovny trub Oscarem Huldschinskym z Berlína v roce 1892, která přešla v roce 1908 do majetku říšskoněmeckých průmyslníků Mannesmannů.  Vyvrcholením společenského i stavebního rozmachu a významným mezníkem v dějinách obce byl rok 1936, kdy se stal Svinov samostatným městem, což trvalo až do roku 1957, kdy byl začleněn pod Ostravu - Porubu. Novodobé dějiny obce se začaly psát po roce 1990, kdy se Svinov opět stává samostatným městským obvodem.

Dokumentaristika

Premiéra: 16.4.2016

Výroba: 2015