I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Velehradská zastavení

Díl 1. - Unionistické kongresy

Dokumentaristika

Premiéra: 5.7.2016

Výroba: 2016

Cyrilo-Metodějská idea představuje úsilí o obnovu jednoty Církve. Na Velehradě byl z tohoto důvodu podporován, na konci 19. a na začátku 20. století, slovanský unionismus, v úsilí o sjednocení slovanů ve víře.

Dokumentaristika

Premiéra: 5.7.2016

Výroba: 2016