I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Velehradská zastavení

Díl 2. - Cyrilometodějská tradice v Olomouci

Dokumentaristika

Premiéra: 5.7.2016

Výroba: 2016

Cyrilo-Metodějská úcta byla vlastní většině olomouckých biskupů. Zračí se i v architektuře. Stávala zde dnes již zaniklá kaple a vznikl kostel nesoucí jméno svatých Cyrila a Metoděje.

Dokumentaristika

Premiéra: 5.7.2016

Výroba: 2016