I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Velehradská zastavení

Díl 4. - Slavení východní liturgie

Dokumentaristika

Premiéra: 5.7.2016

Výroba: 2016

Tento díl se věnuje rozdělení Církve na východní a západní. Unionisté na Velehradě se snažili umožnit východním církvím slavit bohoslužbu v jejich vlastním obřadu. Proto byl zřízen i nový ikonostas.

Dokumentaristika

Premiéra: 5.7.2016

Výroba: 2016