I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Velehradská zastavení

Díl 5. - Působení Tovaryšstva Ježíšova

Dokumentaristika

Premiéra: 5.7.2016

Výroba: 2016

Jezuité byli povoláni na poutní místa sv. Hostýn a Velehrad. Tento díl seriálu se věnuje P. Cibulkovi, P. Sgarbíkovi, P. Vašíčkovi a kardinálu Špidlíkovi. Prování P. Miroslav Herold

Dokumentaristika

Premiéra: 5.7.2016

Výroba: 2016