I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Velehradská zastavení

Díl 7. - Cestami ekumenismu

Dokumentaristika

Premiéra: 5.7.2016

Výroba: 2016

Pozoruhodné cestě - vyvíjejícímu se postoji různých církví k sobě prostřednictvím Cyrilo-Metodějské tradice, se věnuje další díl seriálu. Mezi první místa usilujících o smíření mezi křesťany bylo poutní místo Velehrad.

Dokumentaristika

Premiéra: 5.7.2016

Výroba: 2016