I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Potřebujeme smíření?

Publicistika

Premiéra: 22.4.2016

Výroba: 2016

„Bůh je větší než náš hřích.“ Těmito slovy povzbuzuje papež František všechny, kdo se chtějí nechat povzbudit, k důvěře v Boží laskavost a velkorysost. Cítíme, že je toho mnoho – ve vztahu k nám samým, k ostatním lidem i k Bohu, co odpouštějící pohled potřebuje. Proč je pro nás někdy tak těžké uvěřit v Boží milosrdenství? A co nám brání hledat smíření? O tom budeme přemýšlet spolu s psychoterapeutkou a teoložkou Kateřinou Lachmanovou, knězem - misionářem milosrdenství P. Güntherem Ecklbauerem OMI a P. Petrem Kříbkem, který má zkušenosti faráře i vězeňského kaplana. Těšíme se i na vaše zkušenosti a názory.

Publicistika

Premiéra: 22.4.2016

Výroba: 2016