I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Sýrie - kolébka křesťanství

Dokumentaristika

Výroba: 2006

Dokumentaristika

Výroba: 2006