I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Peru - Cesta slibu

Dokumentaristika

Premiéra: 13.1.2009

Výroba: 2006

Peru je jedna z nejchudších latinskoamerických zemí, zápasící s chudobou a korupcí stejně jako s náboženským zmatkem vyvolaným množstvím mezinárodních sekt. Církev usiluje o to, aby mohla odpovídat na potřeby víry. Proto je zde vítána aktivita sester zvaných "Madres - Matky", které pracují a pečují o sociální potřeby věřících. Nabízejí svůj čas k cestám do hluboké amazonské džungle, kde vyučují děti. Připravují také materiály ke vzdělávaní zdejších lidí v boji pro AIDS a jiným pohlavním chorobám.

Dokumentaristika

Premiéra: 13.1.2009

Výroba: 2006