I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Řím, hlavní město víry

Prvotní církev

Duchovní pořady

Premiéra: 28.5.2016

Výroba: 2008

Řím je Svaté město. Proč? Svatá Pudenziana byla dcerou senátora Pudentia, který byl učedníkem apoštolů Petra a Pavla. Podle tradice a jak uvádějí legendy o římských mučednících, zemřela Pudenziana mučednickou smrtí společně se svou sestrou Praxedou v době prvního pronásledování křesťanů. Profesor Stefan Heid z Papežského institutu křesťanské archeologie vysvětluje původ vzniku římských legend a zařazuje je do kontextu historického vývoje církve v prvních staletích. Římský kostel zasvěcený sv. Pudenzianě je jedním z nejstarších ve městě a umožňuje nám také hlouběji pochopit osobnost sv. Pavla, Apoštola národů. Souvislosti přiblíží v dokumentu opat kláštera sv. Pavla za Hradbami Edmund Power a mons. Romano Penna z Papežské lateránské univerzity.

Duchovní pořady

Premiéra: 28.5.2016

Výroba: 2008