I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Řád svatého Huberta

Dokumentaristika

Premiéra: 30.5.2016

Výroba: 2015

Když 3. listopadu  roku 1695 založil František Antonín Špork Řád svatého Huberta, nemohlo být o myslivosti v dnešním slova smyslu ani řeči. Tak jako se změnila lovecká kratochvíle v systematickou a promyšlenou péči o zvěř, změnil se i tento řád. Dnešní členové jako vzácný poklad uchovávají to, co je v tradici české myslivosti podle jejich přesvědčení to nejcennější - kultura, etika a noblesa myslivecké profese. Najdeme zde ženy i muže různých profesí, rozdílného společenského a sociálního postavení. Spojuje je však láska k přírodě, úcta k tradici založené hrabětem Šporkem a v neposlední řadě víra v Hospodina, který je dobrým stvořitelem světa, do kterého člověka poslal jako moudrého hospodáře. 

Dokumentaristika

Premiéra: 30.5.2016

Výroba: 2015