I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Řím, hlavní město víry

Mnišství

Duchovní pořady

Premiéra: 4.6.2016

Výroba: 2008

Ve II knize Dialogů vypráví papež Řehoř Veliký, jak na konci V. století, v době rozkladu Římského impéria, přichází do Říma jeden mladý muž z Umbrie. Jmenuje se Benedikt a hodlá zde studovat. Ale utíká z města a tři roky žije v jedné jeskyni hluboko v horách. Získává zde autentickou zkušenost víry.  Zde dozrává jeho povolání k mnišskému životu, které změní další běh dějin.
Řehole sv. Benedikta je základem pro rozvoj západního mnišství a také základem křesťanských kořenů Evropy. Kostel sv. Řehoře na Celiu, kde velký papež založil klášter, nám díky převorovi otci Innocenzu Garganovi OSB umožní hlouběji poznat osobnost velkého světce. Poznáme také každodenní život mnichů podle benediktinské řehole v klášteře sv. Scholastiky v Subiacu, kde začala Benediktova duchovní pouť.

Duchovní pořady

Premiéra: 4.6.2016

Výroba: 2008